ZASADY UCZESTNICTWA

1. Minimum 2-3 godziny przed zajęciami nie należy nic jeść.

2. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Poniżej 18 lat wymagana jest zgoda obojga rodziców. 

3. Wejście na salę tylko po okazaniu karnetu, lub dowodu wpłaty.

4. Zajęcia stanowią całość. Nie ma możliwości wejścia na salę w trakcie zajęć, ani jej opuszczenia przed końcem.

5. Ćwiczymy boso, klapki, buty, kapcie zostają przed wejściem na salę. Przed wejściem należy wyłączyć komórki. Rzeczy wartościowe, kosztowności, dokumenty, pieniądze i inne należy zabrać ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.

6. W czasie zajęć nie należy rozmawiać, żuć gumy, pić wody. Należy zachowywać się tak by nie zakłócać spokoju innych.

7. Przy wykonywaniu ćwiczeń trzeba szczególnie uważać aby nie doszło do kolizji pomiędzy uczestnikami zajęć. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń nauczyciela.

8. Ciąża oraz wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy i inne dolegliwości uczestnik zajęć zobowiązuje się na bieżąco pisemnie zgłaszać organizatorom przed zajęciami, poprzez wpisywanie ich na karcie zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

9. Uczestnicy zajęć ćwiczą na swoją odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć. Uczestnicy zajęć mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Joga Żoliborz, zajęcia mogą zostać przeniesione on-line.

11. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.

JOGA ŻOLIBORZ
732 999 400
534 923 923
 info@jogazoliborz.pl
ul. Rydygiera 19d, 01-793  Warszawa

Regulamin Internetowej Sprzedaży Karnetów

1. Sprzedaż karnetów realizowana jest przez firmę JOGA-JOGA.PL, ul. Reymonta 23/181, 01-840 Warszawa
REGON 012668303, NIP 118-021-44-46 określaną dalej jako Szkoła. Osoba kupująca karnet, określana będzie dalej Klientem.

2. Realizacja sprzedaży wymaga rejestracji Klienta poprzez formularz rejestracyjny, w którym Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu realizacji usług, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.

3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

5. Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Klientowi wstęp na regularne zajęcia jogi lub zajęcia jogi online, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafiku. Joga Żoliborz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.
Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swój profil lub w recepcji szkoły.

6. W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Joga Żoliborz, zajęcia stacjonarne mogą zostać przeniesione on-line.

7. Ceny karnetów, są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT.

8. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

9. Karnety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, gdy Klient korzysta z karnetu niezgodnie z Regulaminem Szkoły.

11. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@jogazoliborz.pl Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji / wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

Wydarzenia

 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P1 :: 7 DNI

  22 czerwca 2024 - 29 czerwca 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P2 :: 7 DNI

  29 czerwca 2024 - 6 lipca 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P3 :: 7 DNI

  6 lipca 2024 - 13 lipca 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P4 :: 7 DNI

  13 lipca 2024 - 20 lipca 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P5 :: 7 DNI

  20 lipca 2024 - 27 lipca 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ :: WYSPA SOBIESZEWSKA :: 7 DNI:: WS1

  27 lipca 2024 - 3 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P6 :: 7 DNI

  27 lipca 2024 - 3 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE JOGĄ:: WYSPA SOBIESZEWSKA :: 7 DNI:: WS2

  3 sierpnia 2024 - 10 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P7 :: 7 DNI

  3 sierpnia 2024 - 10 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Mazury :: KRUTYŃ :: 7 DNI :: K1

  3 sierpnia 2024 - 10 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ::WYSPA SOBIESZEWSKA::7 DNI::WS3

  10 sierpnia 2024 - 17 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze::PODDĄBIE:: 7DNI::P8

  10 sierpnia 2024 - 17 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Mazury :: KRUTYŃ :: 7 DNI :: K2

  10 sierpnia 2024 - 17 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P9:: 7 DNI

  17 sierpnia 2024 - 24 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WAKACJE Z JOGĄ 2024 :: Morze :: PODDĄBIE :: P10:: 7 DNI

  24 sierpnia 2024 - 31 sierpnia 2024


  Zobacz
 • WRZESIEŃ Z JOGĄ:: WYSPA SOBIESZEWSKA :: 7 DNI:: WS4

  1 września 2024 - 8 września 2024


  Zobacz
 • WRZESIEŃ Z JOGĄ 2024 :: 6 DNI :: LUBORADZA

  15 września 2024 - 21 września 2024


  Zobacz